Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlat igazolása levelező tagozatos hallgatóknak:

 

Munkáltatói igazolás + a tanulmányi osztály által kiadott nyilatkozat itt letölthető 

 

Szakmai gyakorlatra vonatkozó információk a 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott nappali tagozatos hallgatók számára

 

TISZTELT HALLGATÓK!

A BEFOGADÁSI NYILATKOZAT KÉRJÜK GÉPPEL TÖLTSÉK KI!

KÖSZÖNJÜK!!

A BEFOGADÁSI NYILATKOZAT LEADÁSI HATÁRIDEJE: MÁJUS 15.

A kompetencia igazoló lapot szeptember 30.-ig kérjük leadni, a beadandó feladatot pedig szeptember 30.-ig kell feltölteni a moodle rendszerbe.

Minőségirányító specializációs hallgatók a követelményeket itt

találják.

TVSZ 40. § - Gyakorlati képzés

(1) A szakmai gyakorlat időtartama a műszaki alapképzésben legalább 6 hét. Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel.

(2) A szakmai gyakorlat legalább 40 kredit megszerzését követően bármikor teljesíthető.

(3) A hallgató a szakmai gyakorlatot biztosító gazdasági társaságtól, vállalattól, intézménytől a regisztrációs lapon befogadó nyilatkozatot hoz, amelynek alapján a gyakorlat helyét a kar által meghatározott Intézet engedélyezi.

(4) Kivételes esetben a kar dékánjának engedélyével a szakmai gyakorlat az egyetem valamelyik intézetében is teljesíthető.

(5) A gyakorlati képzés teljesítéséről a gyakorlati hely igazolást, illetve a hallgató munkájáról írásos értékelést ad, amelyet a hallgatónak a (3)-ben jelölt intézethez kell eljuttatnia.

(6) Azon hallgatónak, aki a végbizonyítvány megszerzésének feltételeként előírt követelményeket a szakmai gyakorlat kivételével teljesítette, a szakmai gyakorlat teljesítésének igazolásáig a hallgatói jogviszonya szünetel.

A szakmai gyakorlat szervezésének rendje:

  1. A hallgató a szakirányának és az adott szaknak megfelelő szakmai gyakorlati helyet (céget, intézményt) keres, vagy kéri az intézet segítségét.
  2. A hallgató kitölti és a céggel aláírattatja a regisztrációs lapot és leadja az intézetnek.
  3. Az intézet dönt arról, hogy a megjelölt cég elfogadható-e a szakmai gyakorlati helyként.
  4. Az intézet kiküldi a felkérő levelet és az együttműködési megállapodást a cégnek.
  5. A cégtől visszaérkezett, kitöltött, aláírt és lepecsételt szerződést a kar részéről a dékán aláírja és két példányt megküld a cégnek.
  6. A hallgató teljesíti a gyakorlatot, majd ezt követően a cég megküldi az igazolást, illetve a hallgató munkájáról az írásos értékelést a karnak.
  7. A hallgató leadja az intézetnek az írásos szakmai gyakorlati beszámolót.
  8. Az intézet rögzíti a tanulmányi rendszerben, hogy a hallgató a gyakorlatot teljesítette.

A szakmai gyakorlatra vonatkozó legfontosabb jogszabályi előírások kivonata itt.

Intézetünk hallgatói több, nagy múlttal rendelkező cégnél teljesítettek szakmai gyakorlatot, melyek listáját itt találja.