Szakdolgozat, államvizsga

Tisztelt Hallgatók!

2016. augusztusától változott a TVSZ, és a téli államvizsgára vonatkozó beadási határdő!

A bekötött szakdolgozat leadásának határideje megyegyezik a feltöltés határidejével! Ezután csak különeljárási díj ellenében lehet leadni.

A szakdolgozatot feltölteni aláírt feladatlappal lehetséges.

A szakdolgozat készítésével kapcsolatos határidők az alábbi fájlban találhatók:

Határidők 

Útmutató a Témavázlat  elkészítéséhez a Nyomda-média és a Papír- és csomagolástechnlógia specializácó hallgatóinak

A jóváhagyott témavázlatot a témavezetőnek, a konzulensnek és a hallgatónak alá kell írnia.

Szakdolgozattal, témaválasztással az alábbi munkatársainkhoz fordulhatnak:

Nyomda-média specializáció: Csillagné Kiss Mariann, 455. szoba

Papír- és csomagolástechnológia specializáció: Bartha Eszter, 453. szoba

Ipari rendszerfejlesztő és minőségirányító specializáció: Béres Györgyi, 452. szoba

2017. őszén a Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet Könnyűipari szakos hallgatói az alábbi témák közül választhatnak:

Szakdolgozat témák Nyomda és Média specialzáció hallgatóinak

Szakdolgozat témák Ipari rendszerfejlesztő és minőségirányító specializáció hallgatóinak

Szakdolgozat témák Csomagolás- és papírtechnológiai specializáció hallgatóinak

Amennyiben saját témát szeretnének hozni, azt minden esetben az Intézetigazgatóval kell elfogadtatni! Ilyen esetben a dolgozat rövid leírását vagy témavázlatát a bartha.eszter@rkk.uni-obuda.hu email címre küldjék el. 

Nyomda-média specialzáció hallgatóinak:

A témaválasztások megtekinthetők a fenti témák dokumentumban!

Az intézeti honlapon megtalálható szakdolgozatok közül azok a hallgatók, akik a téli államvizsgán szeretnének védeni április 15-ig adják le a választott címeket.
Hallgatónként 3 szakdolgozatcímet kell a választás sorrendjében megjelölve leadni Csillagné Kiss Mariann részére (455 szoba). Több hallgató azonos témaválasztása esetén a sorrendben következőnek megjelölt téma kerül választásra. 

Fontos tudnivalók a szakdolgozat prezentációjához.

Útmutató a szakdolgozat  elkészítéséhez és feltöltéséhez

Fontos! A formai követelményekkel kapcsolatban egyeztessen konzulensével!

Minőségügyi rendszerfejlesztő hallgatókra a tanulmányi ügyrendben meghatározott formai követelmények vonatkoznak!

Plágium feltöltés

A Neptun honlapon megtekinthető a plágiumkereső szoftver tájékoztatója és ÚJ eljárási rendje, fontosabb változások:

MINDEN dolgozat feltöltendő, a titkosítottak is, a hallgatónak PDF és Word formátumban is (!) fel kell tölteni.

Részletek az útmutatóban.