Nyomtatott kommunikáció szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzési szak

Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (OE-RKK)
1034 Budapest, Doberdó u. 6.,
tel: 06-1-666-59-61
email: beres.gyorgyi@uni-obuda.hu,
honlap: http://rkk.uni-obuda.hu/

Képzés költsége: 350.000 Ft/félév
Képzési idő: 3 félév, levelező tagozaton
Képzés gyakorisága: a tanórák megtartására 5 alkalommal, legfeljebb kéthetenként, csütörtöki, pénteki és szombati napokon online, 1-2 alkalommal kontakt órák formájában.

Részvétel feltétele
Szakmérnök szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alap- vagy mesterképzésben szerzett mérnöki szakképzettséggel, illetve Szakember szakirányú képzésre az vehető fel, aki korábban megszerezhető főiskolai vagy egyetemi oklevéllel rendelkezik.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve
Szakmérnök Nyomtatott kommunikáció szakon
vagy
Szakember Nyomtatott kommunikáció szakon

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. habil Koltai László,
Cím: 1034 Budapest, Doberdó u. 6.,
Tel: (1) 666-5960,
E-mailkoltai.laszlo@uni-obuda.hu

Jelentkezési határidő: folyamatos
Képzés kezdete: folyamatos
Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat

Letöltehtő dokumentumok