Műszaki mérnökasszisztens szak

A műszaki mérnökasszisztens képzést az intézetünk gondozza.

Képzési idő: 4 félév (3 elméleti + 1 gyakorlati félév)
Tagozat: nappali és levelező
Végzettség szintje: felsőfokú szakképzés
További tanulmányok esetén a BSc képzésben megfelelő számú kredit beszámítható.

Specializációk:

  • gépészet,
  • elektrotechnika-elektronika,
  • könnyűipar,
  • nyomdaipar,
  • környezetvédelem- vízgazdálkodás

A négy féléves képzés célja műszaki szakemberek képzése, akik specializációjuknak megfelelő széles körű természettudományos, társadalomtudományi, műszaki, informatikai és gazdaságtani ismereteik, valamint - elsősorban munkaadói igényekre alapozott - gyakorlati szaktudásuk birtokában támogatni tudják a vállalatoknál és intézményeknél dolgozó mérnökök, döntéshozók munkáját. A végzett szakemberek önálló és csoportban való munkavégzésük során képesek mérnöki felkészültséget és különleges engedélyt nem igénylő gyártási, szerelési, kivitelezési, építési, fenntartási, vállalkozási,karbantartási, üzemeltetési folyamatirányítási, analitikai, környezetvédelmi, és fejlesztési részfeladatokat végezni, illetve alkalmasak a munkafolyamatok középszintű irányítására, szervezésére és műszaki ügyintézői feladatok ellátására. A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében, valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál, költségvetési szervnél, önkormányzatnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

A képzés Budapesten nappali és levelező, Salgótarjánban és Kisvárdán nappali tagozaton kerül meghirdetésre.

Jelentkezni a felvi.hu oldalon lehet.