Dr. Novotny Erzsébet

Alkalmazott matematikus
C. egyetemi docens
Nyomdaipari mérnök