Korábbi vezetők

Informatikai területen:

1983-ig az Alaptárgyi Tanszéken folyt az oktatás, vezetője a főiskolat megalakulásától kezdve dr. Scharnitzky Viktor.

1983-1993 között önálló Informatikai Osztály, majd Tanszék, vezetője Beck Tamásné dr.

1995-1995 között Matematikai és Számítástechnikai Tanszék, vezetője dr. Scharnitzky Viktor.

1995-2000 között a tanszék vezetője Prof. Dr. Bakó András.

2000-2004 között az egyesült főiskolán Általános Informatikai Intézet a NIK keretében,

2004-2007 között Informatikai és Matematkai Intézet az RKK-n Prof. Dr. Bakó András vezetésével.

2007-től tartozunk a Médiatecnológiai Intézethez, melynek vezetője 2010 május 1-ig Dr. habil. Endrédy Ildikó.

A szakcsoportvezetői feladatokat 2008. február 1-ig Prof. Dr. Bakó András, utána Ambrusné Dr. Somogyi Kornélia látja el.

Nyomdaipari területen:

A főiskola megalakulásától 1996-ig a Nyomdaipari Tanszék vezetője Dr. Gara Miklós.

1996 és 1997 között dr. Schulz Péter a megbízott tanszékvezető.

1997-től 2007 ig a Nyomdaipari Tanszék tanszékvezetője Dr. habil. Endrédy Ildikó. Az egyesülés után a Nyomdaipari Tanszék a Médiatechnológiai Intézeten belül 2007-ig tanszékként működött, azóta szakcsoport, melynek vezetője 2010-ig szintén ő volt.

Az intézet igazgatója 2000-2004 között Prof. Dr. Erdélyi József, 2004-től 2010-ig Dr. habil. Endrédy Ildikó.

Csomagolás- és papírtechnológia szakterületen:

Dr. Vámos György, a műszaki tudományok kandidátusa, Kossuth-díjas alkotó, 1972-től 1980-ig irányította a Könnyűipari Műszaki Főiskola (KMF) Papíripari Tanszékét, megteremtve a hazai papíripari oktatás tudásbázisát.

Prof. Dr. Erdélyi József, egyetemi tanár, a kémia tudományok doktora, a későbbi Budapesti Műszaki Főiskola alapító rektora, 1980 és 1990 között vezette a tanszéket. 1985-ben, az ő irányításával indult meg a csomagolástechnológus ágazatos hallgatók képzése. Majd 1997-től 2000-ig ismét tanszékvezetője lett az akkorra létrejött Csomagolás- és Papírtechnológiai Tanszéknek.

Dr. Kutasi Tamás, főiskolai docens 1990 és 1996 között látta el a Papírtechnológiai Tanszék tanszékvezetői teendőit, majd 2009-ben, Borbély Endréné dr. halála után, rövid ideig a Csomagolás- és Papírtechnológiai Szakcsoport megbízott vezetőjeként szervezte a szakcsoport ügyeit.

Borbély Endréné dr, Ph.D. főiskolai tanár, a Budapesti Műszaki Főiskola megalakulásával átszerveződött intézmény struktúrájában a korábbi tanszékekből létrejött Médiatechnológiai Intézet részét képező Csomagolás- és Papírtechnológiai Intézeti Tanszék, melynek vezetője volt 2000 és 2007 között. Később, további szervezeti átalakításokkal megalakult a Csomagolás- és Papírtechnológiai Szakcsoport, melyet 2007-től 2009-ig, haláláig vezetett.

Tiefbrunner Anna, főiskolai adjunktus 2009 és 2010 között vezette az Óbudai Egyetem Csomagolás- és Papírtechnológiai Szakcsoportját.

Dr. Koltai László Ph.D., egyetemi adjunktus, 2010 júliusa óta látja el a szakcsoportvezetői feladatokat.