Informatikai és Multimédia Szakcsoport

A számítástechnika - informatika oktatásának története karunkon:1970-es évek elejétől az Alaptárgyi Tanszék keretében folyt a számítástechnika oktatása, 1978-tól a Kandó főiskola R20 gépének felhasználásával.

1983-ban önálló Számítástechnikai Osztály, majd Tanszék alakult.

1984-től kezdődött a mikroszámítógépes oktatás, előbb HT 1080-as gépekkel, majd Commodore 64 gépekkel.

1988-tól kezdődik az oktatás PC-ken.

1993-ban a számítástechnika és a matematika oktatása ismét egy tanszéken, a Matematikai és Számítástechnikai Tanszéken folyik

A Tanszék 1999-ben Informatikai és Matematikai Intézetté alakul.

A BMF megalakulása után az intézet átkerül a Neumann Karra, az informatika oktatók az Általános Informatikai és Multimédiai Intézetbe kerülnek, a matematika oktatása a másik intézethez kerül.

2004-ben a matematika és az informatika oktatása visszakerül karunkra, mint Informatikai és Matematikai Intézet oktattuk a hallgatókat 2006 végéig.

2007. január 1-től az elsősorban informatikai tárgyakat oktatók a Médiatechnológiai Intézet Informatikai és Multimédiai Szakcsoportjában dolgoznak.