Hírek, tudnivalók a záróvizsgával kapcsolatosan! 2020/21 1.félév

2019. január 10.

ZÁRÓVIZSGÁK AZ ÓBUDAI EGYETEM REJTŐ SÁNDOR KÖNNYŰIPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KARON A 2020/21 TANÉV 1. FÉLÉVÉBEN

 

A záróvizsgák a 11/2020. (XII. 14.) rektori utasítás az Óbudai Egyetem záróvizsgáztatási rendjéről előírásainak megfelelően minden képzésen és szakon online kerülnek lebonyolítására 2021. 01. 25-02.05. közötti időszakban. 

 

Az online záróvizsgáztatás eljárás rendjét 2020. december 21-ig minden érintett intézet és hallgató megkapja, közzétételre kerül a kari és az intézeti honlapokon.

 

A záróvizsgák bizottsági összetétele a rektori utasítás alapján és a Kar dékánjának döntése alapján minimum 3 fő:

  • elnök (docens vagy magasabb beosztású kolléga, nem szükséges külsős tagot bevonni)
  • 2 bizottsági tag (egyik tag a jegyzői tevékenységet is elláthatja)
  • 1 fő jegyző (lehet bizottsági tag/kérdezőtanár is egyben)

 

A záróvizsgákat a Microsoft Teams rendszerben kell lebonyolítani, a záróvizsgára jelentkezett hallgatókat időbeosztás szerinti rendben kell a vizsgára behívni (részletek lsd. a később kiadott eljárásrendben).

 

Kérjük az Intézeteket, hogy a Tanulmányi osztálytól kapott előzetes létszámadatok alapján készítsék el a záróvizsgák pontos időbeosztását (nap, óra), feltüntetve a bizottság elnökének és tagjainak (jegyző) nevét a lenti táblázatban. 

 

A táblázatot kérjük kitöltve legkésőbb 2020. december 21-én 12:00 óráig Dr. Oroszlány Gabriella oktatási igazgatónak elküldeni.

 

Az időpontok kijelölésénél kérjük figyeljenek az intézetek arra, ha hallgató jelezte korábban továbbtanulási szándékát (MsC felvételi) az államvizsgát legkésőbb január 6-ig számukra biztosítani szükséges, mivel a felvételi eljárásban a végzettségét igazoló dokumentumokat 2021. január 11-ig tölthetik fel a felvi rendszerbe.