Csomagolás- és Papírtechnológiai Szakcsoport

Szakcsoportunk jogelődje a Papíripari Tanszék 1972-ben jött létre a Könnyűipari Műszaki egyik alapító tanszékeként. 1984-ig az oktatás csak a papírgyártó-feldolgozó ágazaton folyt és évente 10-15 papíripari üzemmérnököt bocsátottunk ki. Ezek a hallgatók a papíripar számítógéppel vezérelt gépeit és a papírgyártó és feldolgozó technológiákat ismerték meg tanulmányaik során, de készséget szereztek szervező és irányító tevékenység végzésére is.

Papíripari szakemberek felsőfokú képzése Magyarországon 1985-ig csak a Könnyűipari Műszaki Főiskola Papíripari Tanszékén folyt, de 1986-tól a Soproni Egyetemmel közösen megindítottuk az okleveles papíripari mérnökök képzését is. Ez azt jelenti, hogy a főiskolai oktatásra épülő 5 féléves posztgraduális kiegészítő képzés valósul meg.

A papíripari ágazat hallgatói szinte valamennyien felvették tantárgyaik közé a fakultatív Csomagolástechnikát, melyből államvizsgázva csomagolástechnológus szakterületen is el tudtak helyezkedni. Mivel már több külföldi országban önálló csomagolástechnológus képzés is folyt, ezek mintájára az ipari szakemberek által támasztott igények alapján 1985-ben megindítottuk a csomagolástechnológus ágazatot.

Csomagolástechnológus mérnököket azóta is csak főiskolánkon képezünk, más felsőoktatási intézményekben a csomagolástechnikának csak egyes területeit oktatják.

A csomagolástechnológus mérnököknek a becsomagolandó termékek tulajdonságainak ismeretén kívül ismerniük kell az elosztási folyamatok során fellépő, kárt okozó tényezőket, e tényezők megfelelő csomagolással történő kiküszöbölésének lehetőségeit, a raktározási, szállítási és értékesítési formákat, valamint az alkalmazás, termékfelhasználás követelményeit.

A csomagolástechnológus szakirányon végzett mérnökök csomagolóanyag gyártó, illetve csomagolóüzemek irányítására, szervezésére, valamint fogyasztói, gyűjtő és szállítási csomagolások műszaki tervezésére alkalmasak.

A piacgazdaságra való áttérés megkövetelte az oktatás formájának és tartalmának korszerűsítését, ezért az 1992/93-as tanévtől bevezetésre kerülő tanterv a korszerű igényeknek megfelelően már moduláris felépítésű volt. A tantervi modulok több tárgyat magukba foglaló egységek, melyek megfelelő összeállításával lehetőség nyílik arra, hogy a hallgatók érdeklődésük szerint a választott szakirányon belül több területre specializálódjanak.
A magyar felsőoktatási intézményekben bevezetésre került moduláris szerkezetű tantervek lehetővé teszik, hogy felsőoktatásunk megfeleljen az európai felsőoktatási rendszerekkel szemben támasztott követelményeknek.
1997-ben tanszékünk neve átalakult Csomagolás- és Papírtechnológiai Tanszékké, mivel az oktatás két szakirányon a papírgyártó-feldolgozó, és a csomagolástechnológus szakirányon folyik. Jelenleg évente 5-10 papíripari és 30-40 csomagolástechnológus mérnök végez.

Oktatóink részt vesznek a műszaki menedzser szakos hallgatók tantárgyainak oktatásában is.
A terméktervező szakirány megindulásával a képzés kiegészült csomagolástervező szakemberek képzésével is, mivel ezt a specializációt a hallgatók szívesen választják.